آموزش ‘گرامر “Adjective Clause” و کاربرد انواع ضمایر موصولی

مبحث جملات وصفی یا همان Adjective Clause، بخشی از گرامر زبان انگلیسی است که یادگیری‌ آن می‌تواند توانایی شما را در استفاده از زبان انگلیسی به اندازه چندین سطح ارتقا بدهد.

Gönderenin adı gereklidir
Kalan karakter sayısı: 1000
Açıklama gereklidir